بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 8 شهريور 1384

روزی یک رباعی – سه شنبه (14)

دوشنبه 7 شهريور 1384

روزی یک رباعی – دوشنبه (13)

يكشنبه 6 شهريور 1384

روزی یک رباعی – یکشنبه (12)

شنبه 5 شهريور 1384

روزی یک رباعی – شنبه (11)

جمعه 4 شهريور 1384

روزی یک رباعی – جمعه (10)

پنجشنبه 3 شهريور 1384

خرسندآپ کمدي در هلند

روزي يک رباعي - 5 شنبه(9)

چهارشنبه 2 شهريور 1384

روزي يک رباعي - چهارشنبه 8

سه شنبه 1 شهريور 1384

روزي يک رباعي - سه شنبه (7)

دوشنبه 31 مرداد 1384

خانم ها آقايان بفرمائيد:

روزي يک رباعي - دوشنبه 6

يكشنبه 30 مرداد 1384

روزي يک رباعي - يکشنبه 5

شنبه 29 مرداد 1384

روزی یک رباعی – شنبه 4

جمعه 28 مرداد 1384

ضمناً در جريان انتخابات اخير معلوم شد که دولت آبادي نان را به نرخ روز ميخورد، کيارستمي بيسکوئيت را !

روزي يک رباعي. رباعي جمعه 3

چهارشنبه 26 مرداد 1384

روزي يک رباعي (2)

بدبختی ما یکی دوتا نیست

سه شنبه 25 مرداد 1384

روزي يک رباعي

يكشنبه 23 مرداد 1384

گنجی را رها کنید، لاجوردی را بچسبید!

جمعه 21 مرداد 1384

هموطن! احمدی نژاد توئی!

سه شنبه 18 مرداد 1384

پرسی چه خبر؟ من چه خبر دارم عزیزم؟

شنبه 15 مرداد 1384

چهارشنبه 12 مرداد 1384

از اين فرياد تا آن فرياد

خاتمی و گفت و گوی تملق ها

علت واجبي نخوردن احمد قاضي مقدس فاش شد

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی