بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 29 مرداد 1384

روزی یک رباعی – شنبه 4

انسانیت
یک روز ز تو راه نفس میگیرم
دارائی خویش از تو پس میگیرم
از خانه خود ترا برون خواهم کرد
البته برای تو قفس میگیرم

نظر های شما (0)     
 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی