بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

چهارشنبه 9 مرداد 1387

جمله سازي خاتمي که «شاملو» هم در آن باشد!

دوشنبه 7 مرداد 1387

مرهم دردش کمي آزادي است .....

يكشنبه 6 مرداد 1387

چرا رضازاده نميخواهد به چين برود؟

پنجشنبه 3 مرداد 1387

زار و زار گريه ميکردن پريا - واسه رفتن به مزار گريه ميکردن پريا

سه شنبه 1 مرداد 1387

در جشنواره‌ي تورنتو کباب کوبيده درخشيد!

چکامه اي از «م.سحر» در باره ي استاد لطفي

يكشنبه 30 تير 1387

سفرنامه ي 3 سال پيش به آمريکا

مصاحبه‌ي ساختگي تلويزيون ج.ا براي روز قدس

در باره ي احمد باطبي در «گويا» نوشته بودم ....

پنجشنبه 27 تير 1387

زير گنبد کبود، پيرزنک رفته بود ....

قصه ي راه ندادن من به ايالات متحده ي آمريکا

چهارشنبه 26 تير 1387

چه کسي اول اعلام خواهد کرد؟

يک نفر از ايران ميآيد تار ميزند!

سه شنبه 25 تير 1387

دوشنبه 24 تير 1387

نطفه ي من همين که شد بسته - شدم از دست زندگي خسته!

يكشنبه 23 تير 1387

نه والله، منظورم شخص خاصي نيست، حتي خودم!

پنجشنبه 20 تير 1387

چهارشنبه 19 تير 1387

دوشنبه 17 تير 1387

سیمین بهبهانی در تلویزیون «ایران من» از خود میگوید

دلم در پی یار ایمیلی است!!

هادی و صمد در اقیانوسیه (آگهی سمت چپ)

یافتم، یافتم. پیداش کردم!

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی