بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 8 آذر 1390

استاد لطفی از مدح پیامبر تا ذمّ شجریان!

چهارشنبه 2 آذر 1390

طرز ساختن توالت هواپیما توسط معاون رئیس جمهور

شنبه 28 آبان 1390

«م.سحر» شاعری توانا، اندیشمندی مبارز، با طنزی ادیبانه

جمعه 13 آبان 1390

حمله مکتبی به دفتر مجلۀ طنز فرانسوی

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی