بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

چهارشنبه 6 آبان 1388

ايرانيم و شاه و خميني ثمراتم

وقتي که مرغ پخته هم گريه ميکند!

شنبه 25 مهر 1388

اي رجائي, رجائي, کجائي .....

سه شنبه 14 مهر 1388

ايهاالناس من بي‌تقصيرم!

سعيد حجاريان تحت معالجات جدي!

دوشنبه 13 مهر 1388

اماما من بر آن سيماي .... از من نيست!

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی