بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

چهارشنبه 6 آبان 1388

وقتي که مرغ پخته هم گريه ميکند!

سروده‌ي تازه و شيرين در سوگ خانم رزا منتظمي در سايت "گويا"

ضمناً باز با بدبختي تآکيد ميکنم آن سروده‌ي کثيف که با عکس من در فيس‌بوک و اينترنت ميگردد و با "اماما" و "من اي رهبر" شروع ميشود و با "فلان کردم!" تمام ميشود از من نيست.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی