بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

جمعه 10 آبان 1387

«اي کورش! آسوده بخواب. ما موظفيم بيدار باشيم!»

چهارشنبه 8 آبان 1387

فيلترشکن. لطفاً به ايران ايميل کنيد

دوشنبه 6 آبان 1387

در باره‌ي ويدئوي سکسي يک امامجمعه

يكشنبه 5 آبان 1387

پيام مقام رهبري به ائمه‌ي جمعه و باقي روزهاي هفته!

شنبه 4 آبان 1387

قبول سفارشات دريافت ميشود!!

گفتگوي خاتمي و خامنه‌اي

جمعه 3 آبان 1387

ديو چو بيرون رود فرشته در آيد ......

چهارشنبه 1 آبان 1387

ماشین خواهر سلیمه و ديگر سروده‌هاي تازه

مبلغ اسلام دخترش پل دانسينگ ميکند!

دوشنبه 29 مهر 1387

کارهاي آن مرد بزرگ در نشريه‌ي کوچک

سه شنبه 23 مهر 1387

«من آنچه را می‌بینم می‌کشم.» - اردشير محصص

جمعه 19 مهر 1387

ياد هنرمند راستين، اردشير محصص را گرامي ميداريم

پنجشنبه 18 مهر 1387

ما، عزيزی بنی طُرُف را می شناسيم

سه شنبه 16 مهر 1387

آيا وظيفه‌ي يک طنزنويس بيدار کردن مردم است؟

من هم از آيت‌الله کاظميني بروجردي دفاع ميکنم

لعنت خدا و رسول و موسي و عيسا و زرتشت و بهاالله و دالاي لاما و پاپ و چامسکي و چه‌گوارا و آقاخان و مارکس و لنين و تروتسکي و کورش و داريوش

صله‌اي از دوستي هنرمند و سخن‌سنج با کمال خرسندي

دوشنبه 15 مهر 1387

عاصی از انسان شدم، دیو و ددم آرزوست (سروده‌ي تازه)

گفتگوي 20ساعته‌ي مسعود بهنود با نوري‌زاده

شنبه 13 مهر 1387

پدربزرگم ادعا ميکرد امام زمان است. با شمشير زدم به گردنش کشتمش

جمعه 12 مهر 1387

در سوپرمارکت تبعيد

پنجشنبه 11 مهر 1387

هم بر زنده هم بر مرده بايد گريست

توضيح راجع به انتخابات آمريکا

چهارشنبه 10 مهر 1387

آنکه گفت آري، اما، آري! .... و آنکه گفت نع

واسطه و تعدد زوجات (سروده‌ي تازه)

تکميل شعارهاي ناقص توسط اصغرآقا

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی