بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

دوشنبه 29 مهر 1387

کارهاي آن مرد بزرگ در نشريه‌ي کوچک

قول داده بوديم از طنزهاي ترسيمي و نوشتاري اردشير محصص (در نشريه اصغرآقا) اينجا بياوريم. او سه امضاي مستعار براي خودش انتخاب کرده بود: «مسعود»، «نستوه ايستاده»، «رفيق ژوزف منتظرالظهور». در اينجا چندتايش را از اصغرآقاهاي سال پنجم (1362 - 1983) ملاحظه ميفرمائيد. نوشته‌هاي بلندتر او نياز به تايپ مجدد دارد. (در آينده تنبلي نخواهيم کرد!)
قدرت قلم اردشير در همين طرح هاي ساده‌ي و گوياي روزنامه‌اي حيرت‌انگيز است.
اصغرآقا - شماره 168 شهريور 1362
اصغرآقا - شماره 174 شهريور 1362
اصغرآقاي 172 - اصغرآقاي 184

نظر های شما (1)     
پیپو:

شما هم قبول دارید که این نوشته ها و طرح ها، با کارهایی که محصص در ایران کرده بود بسیار بسیار فاصله دارد؟ من آن زمان چهارده پانزده ساله بودم با این همه به طور ناخودآگاهی میفهمیدم که او هنرمندی از جنس دیگر است و با کارتونیست های دیگر، فاصله نجومی دارد... انگار پیکاسوی ما بود یک جورهایی آرزویم این است که آن طرح هایی که از خوانندگان و هنرپیشگان آن روزگار کشیده بود دوباره ببینم. هر چند که الان هم چیز زیادی حالیم نیست!

(October 21, 2008 11:11 PM)
 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی