بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

دوشنبه 9 خرداد 1384

لينک به پوزش از آقاي باقرزاده !

شنبه 7 خرداد 1384

فوق العاده به مناسبت کوتاه آمدن معين. مبارک است! ( نسخه جديد *) و دستکاري نهائي.

آقاي معين حقارت لازم را براي کانديداتوري از خود نشان داد. حالا بايد گفت < مبارک است >

اين صفحه جمعه 14 خرداد - 3 ژوئن - تازه ميشود. نظرات خود را در 2 موردي که پائينترها خواسته شده لطفاً بنويسيد. خوش باشيد.

جمعه 6 خرداد 1384

السلامو علیک یا ابن اورانیوم

در سوگ مؤذن زاده اردبیلی

چهارشنبه 4 خرداد 1384

پوزش بابت تمديد نشدن پاسپورت

دوشنبه 2 خرداد 1384

من در تلویزیون پیام نیستم !

به امر رهبری بود ......

هموطن! در انتخابات رياست جمهوري رفسنجاني شرکت نکن !

يكشنبه 1 خرداد 1384

عشق ايميلي .... و مسابقه طنز اينترنتي

پنجشنبه 29 ارديبهشت 1384

نظرات من راجع به آمريکا و رژيم و انتخابات ......!!

شنبه 24 ارديبهشت 1384

اطلاعيه انتخاباتي

جمعه 23 ارديبهشت 1384

بزرگداشت دکتر مصدق

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی