بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

جمعه 6 خرداد 1384

السلامو علیک یا ابن اورانیوم

این عکس های اختصاصی که توسط حسین قندهاری ساعتی برای اصغرآقا گرفته شده به وضوع نشان میدهد که جمهوری اسلامی تأسیسات اتمی خود را در کجاها جاسازی کرده.
ناظران خارجی که با شکل های استاندارد گنبد و گلدسته اسلامی آشنا نیستند به راحتی فریب پنهان کاری های اتمی حکومت جنایتکار را خورده اند و حتی روی خلوص نیت به سرپوش طلای مرکز غنی کردن اورانیوم ایمان آورده اند.

نقل این عکس ها فقط با رعایت قانون کپی رایت و ذکر مأخذ آزاد است.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی