بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

يكشنبه 10 بهمن 1389

سه شنبه 5 بهمن 1389

برای همسالان خودم با سپاس از خیام

جمعه 1 بهمن 1389

سال نکوي ميرحسيني، بهار اراذل و اوباش

دوشنبه 27 دي 1389

مژده اي دل که مسيحا نفسي ميآيد!

شنبه 25 دي 1389

در رابطه با برنامه ي مادرفروشي!

پنجشنبه 23 دي 1389

من آنم که تختي جوانمرد بود!

چهارشنبه 22 دي 1389

دو طنزنويس پرمايه، درخشان و زنده، شيرين و دردمند

يكشنبه 19 دي 1389

در سوگ هموطنی دیگر .... مرگ تلخ شاهزاده

دوشنبه 13 دي 1389

شباهت های حسین با (ع) و حسین با (میر)

يكشنبه 12 دي 1389

شاپور بختیار نشد، اما احمدی نژاد شد!

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی