بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

چهارشنبه 22 دي 1389

دو طنزنويس پرمايه، درخشان و زنده، شيرين و دردمند

دو طنزنويس قدر با سايت هاي پربيننده شان. شما هم غافل نباشيد.
دکتر حميد رضا رحيمي، شاعر، خوشنويس با طنزي درخشان و زنده. (از لس آنجلس)
در «هزل داتکام»

عبدالقادر بلوچ با طنز آفتابسوخته اش. شيرين و دردمند. با ترجمه ي بلوچي بعضي بخش ها. (از ونکوور)
سايت عبدالقادر بلوچ
در سال هائي که من نشريه اصغرآقا را در لندن چاپ و منتشر ميکردم اين دو بزرگوار افتخار همکاري به من ميدادند و طنزشان را همچنان ستايش ميکنم.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی