بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

جمعه 9 دي 1390

نامۀ ایرج مصداقی به نوری‏زاد

پنجشنبه 8 دي 1390

شغل تازۀ داماد احمدی نژاد

دوشنبه 5 دي 1390

سرودۀ تازه - وصیتنامۀ ابومجتبا

پنجشنبه 1 دي 1390

سفارت تعطیل شد تریاک نایاب!

جمعه 25 آذر 1390

مصاحبه با لنگه کفشی که به احمدی نژاد پرتاب شد

چهارشنبه 23 آذر 1390

بیچاره ایرج میرزا ! کاش یادش نکنند!

دوشنبه 21 آذر 1390

پیروزی امت بر گاو!

شنبه 19 آذر 1390

آوای دلنشین نقاشی های سیما بینا

چهارشنبه 16 آذر 1390

مصاحبه با خلبان هواپیمای بدون سرنشین

سه شنبه 15 آذر 1390

طنزی راجع به دستگیری عامل امپریالیسم بین الملل و حومه!!

هزل داتکام - طنز درجه یک حمیدرضا رحیمی

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی