بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

چهارشنبه 23 آذر 1390

بیچاره ایرج میرزا ! کاش یادش نکنند!

«قصیده برای حجاب» اثر تازۀ آقای اسماعیل خوئی شاعر معروف با حلوا حلوای نام ایرج میرزا !! «یادباد شاعرِ آزاده و آزادیخواهِ ما، ایرج میرزا» وا! در سایت «اخبار روز»

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی