بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

پنجشنبه 1 دي 1390

سفارت تعطیل شد تریاک نایاب!

طنز شیرین لاغگو در لاغ این هفته: توقف صدور دختربچه به امارات، سفارت تعطیل شد تریاک نایاب! و آن دو ایرانی اسرارآمیز

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی