بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

جمعه 25 آذر 1390

مصاحبه با لنگه کفشی که به احمدی نژاد پرتاب شد

طنزی تمیز، شیرین و تلخ از «لاغگو» ........ا

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی