بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

دوشنبه 5 دي 1390

سرودۀ تازه - وصیتنامۀ ابومجتبا

وصیتنامۀ ابومجتبا

اگر حمله کردند مردم به کاخ
مبادا که رهبر صدایم کنید

نه عظما بخوانیدم و نه ولی
به آنی ابومجتبایم کنید

ز فرقم بگیرید عمامه را
کتی جانشین عبایم کنید

اگر بین‏شان چند اوباش بود
ز چنگال آنان رهایم کنید

مبادا که بر من تجاوز کنند
کمربند عفت به پایم کنید
----------------
لندن - 5دیماه 90

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی