بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

پنجشنبه 8 دي 1390

شغل تازۀ داماد احمدی نژاد

داماد احمدی نژاد مهر استاندارد میزند. پرسید ایشان چکاره است؟ جواب داد: داماد فلانکس. گفت شغل شب هایش را نپرسیدم. روزها چکاره است؟ .... و یک مطلب بامزه .....
لاغگو در «لاغ هفته»

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی