بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 15 آذر 1390

طنزی راجع به دستگیری عامل امپریالیسم بین الملل و حومه!!

اگر اين شخص دستگير نشده بود، رژيم افتاده بود و اسلام از بين رفته بود و ۲۰هزار دلار هم ماليده بود!/ در گویانیوز

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی