بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 5 بهمن 1389

برای همسالان خودم با سپاس از خیام

عمری که فدای انقلابش کردیم
از اول زندگی خرابش کردیم
"وان مرغ طرب که نام او بود شباب"
بهر دگران جوجه کبابش کردیم

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی