بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

چهارشنبه 4 خرداد 1384

پوزش بابت تمديد نشدن پاسپورت

با اينکه نام من براي شعرخواني در مراسم بزرگداشت دکتر مصدق در کلن اعلام شده بود متأسفانه به علت تمديد نشدن بموقع گذرنامه بود که نتوانستم خودم را برسانم.
از برگذارکنندگان اين مراسم باشکوه و شرکت کنندگان پوزش ميخواهم. همچنين از انجمن ايرانيان شهر فلورانس و دوستاني که منتظر ماندند که قرار بود شب بعدش از آلمان به ايتاليا بروم براي برنامه. ببخشيد مرا ببخشيد.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی