بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

دوشنبه 9 خرداد 1384

لينک به پوزش از آقاي باقرزاده !

رفاقت هم بدچيزي است. اين دوست مشترک خفت ما را چسبيده که آنچه در باره آقاي باقرزاده نوشته بودي در آرشيو اصغرآقا آمده اما پوزشي که نوشتي نيامده. خوب ما از هادي سرا اسباب کشي کرديم. توي اسباب کشي يک چيزهائي جا ميماند. کارهاي فني هم بلد نيستم. اما انگار حق دارد. حالا اينجا لينک ميدهم به آن. لطفاً روي هادي سرا کليک کنيد. http://www.hadisara.com/weblog

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی