بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

پنجشنبه 29 ارديبهشت 1384

نظرات من راجع به آمريکا و رژيم و انتخابات ......!!

سلام
پرسش هائي ماهنامه آرش گذاشته و پاسخ هائي از گزيده هاي سياسيون چاپ کرده بود. از من هم غلط انداز نظري خواست عمو پرويز.( قليچ خاني) فرستادم. آرش که چاپ شد با کمال تعجب ديدم مال مرا هم چاپ کرده اند!
حالا شما روي همان آرش کليک کنيد تا آن مقاله و مقاله هاي ديگران را که در سايت <عصرنو> هم آمده ببينيد.

***

ضمناً عزيزان! اين سايت (به جاي هادي سراي فيلتر شده ) هفته اي يکبار
نو ميشود. براي اينکه خلق تان تنگ نشود؛ لطفاً پيش از جمعه آينده مراجعه
نکنيد. قرار ما جمعه 6 خرداد با چند تا عکس ديدني و بقيه قضايا.

کساني که خارج از ايران اقامت دارند ميتوانند با پر کردن فرم اشتراک ماهنامه اصغرآقا، تا 3 هفته ديگر آن را دريافت کنند.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی