بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 16 مهر 1387

صله‌اي از دوستي هنرمند و سخن‌سنج با کمال خرسندي

Hadi%2CKamalW.jpg
بابت سروده‌ي ديو و دد اين صله از دوست هنرمند عکاسمان رسيد. خبر از اين عکس نداشتم. مال زماني است که من ريش در آورده بودم! منم و پروفسور آرين با داداش کمال! (که البته شريکجرم هيچکدام از کارهاي من نيست.)
(پروفسور آرين در عکس با علامت ضربدر مشخص شده!)
فرصتي شد تا تبليغي هم براي شش هفت تا کليپ‌ ويديوئي Perofessor Ariyan در «يوتيوب» بکنيم.
-------------------------------------------
دوستاني که براي تشويق و ابراز محبت «نظر» و «کامنت» ميفرستند البته ما را خوشحال ميکنند. تشويق ميشويم و سپاسگزارشان هستيم. بيشتر خوشحال ميشويم اگر منتظر بازتاب آن در سايت نباشند، مگر حرفي «عام‌المنفعه» و حائز موازين انتشار باشد.

نظر های شما (2)     
قاصم:

اصغر آقا ، روم به دیوار ! شرمنده !اسم هفت آیت الله و توضیح المسائل به میان .عکس بالا رو که با این شمایل روحانی واین ریش و سبیل انبوه و فلفل نمکی دیدم ، به یاد یک آخوند قلنبه سلنبه تو بغداد افتادم که وقتی پا به سن بذاره ، چه شباهتی به اصغر آقای ما پیدا می کنه .آخوند هست ، اما به چشم برادری( دور از جونِ شما)خیلی خوش قیافه و خوش تیپه پدر سگ .

(October 14, 2008 5:25 PM)
خاله خانوم:

اصغر آقا جان ، من تا بحال ششصدو هفتاد و هشت بار پروفسور آرین را در یو تیوپ دیده ام . حتی جمله هایش را از بحرم . این پروفسوریکی از شاهکارهایت است . چرا دیگر باهاش ادامه ندادی؟ وقت نداری؟ بابا این هم که جزو کارهای روزانه ات است . من فکر نمیکنم که تو جز نوشتن و سرودن شغل جنبی دیگری هم داشته باشی . جان من دوباره پروفسور را زنده کن . قربان قلم شیرین و لحن شیرینترت .

(October 10, 2008 8:24 AM)
 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی