بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 4 آبان 1387

گفتگوي خاتمي و خامنه‌اي

يک سروده‌ي چند سال پيش. توي ايرانيان داتکام جستمش. زيرش هم روي More here که کليک کنيد، کلي خاصيت داره!

نظر های شما (0)     
 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی