بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 14 مهر 1388

ايهاالناس من بي‌تقصيرم!

دوست هنرمند پاريس‌نشين ما شاهرخ مشگين‌قلم در دنياي مجازي با چند نفر دست به يخه شده که چرا "الا رهبر ..." را که مال من نيست برايش فرستاده‌اند و بي‌مبالاتي کرده‌اند. بعد از مشکلي که براي خانم سيمين بهبهاني پيش آوردند اکنون دو منظومه با رديف "...دم" در اينترنت روان شده اسم من زيرش!!
گويا يک برنامه‌‌ي خرابکاري در جريان است. از سوي ديگر بعضي ايميل‌ها داشتم که شعري را که من در وصف زنده‌ياد "پرويز مشکاتيان" ساخته‌ام و در خاکسپاريش خوانده شده چه بوده و مگر دارم جاي مرحوم ابراهيم صهبا را پر ميکنم؟ نه والله. من به مشکاتيان ارادت داشتم اما شعري برايش نساختم. اجباراً در اينترنت گشتم معلوم شد سازنده‌ي شعر آقاي اسماعيل خوئي بوده. يادم افتاد که قبلاً از خودش شنيده بودم که در وصف شجريان و مشکاتيان يکي از اعضاي ارکسترشان اشعاري ساخته است! من بي‌تقصيرم.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی