بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 28 آبان 1390

«م.سحر» شاعری توانا، اندیشمندی مبارز، با طنزی ادیبانه

M.Sahar1.jpg
محمد جلالی چیمه (م. سحر) شاعر مبارز، سه کتاب تازه از سروده های خود منتشر کرده است: «داوری یا عریضۀ النسا - گفتمان الرجال - قصۀ ما راسته». هر یک از این سه کتاب علاوه بر ارزش مبارزاتی و روشنگرانه، دارای قدر ادبی والائی است که استادی «م. سحر» را در زبان فارسی و مهارت او را در طنز ادیبانه میرساند.
در آرشیو ما نمونه هائی از آثار م. سحر را میتوان جست.«سایت استاد» با آثار گوناگونش اینجاست.
دین حربۀ دزدِ خانه زادست امروز
انبانۀ اهل ِ دین گشاد است امروز
غارتگری افضل الجهادست امروز
اسلام مروّج ِ فساد است امروز

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی