بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

يكشنبه 30 مرداد 1384

روزي يک رباعي - يکشنبه 5

تير خلاص زن
برنامه قناس و شکل کابينه قناس
خود مايه شکر باشد و جاي سپاس
اين جاني آخري به اميّد خدا
بر مغز رژيم ميزند تير خلاص

نظر های شما (0)     
 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی