بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

جمعه 21 مرداد 1384

هموطن! احمدی نژاد توئی!

هموطن! احمدی نژاد توئی
خط اگر اوست، امتداد توئی

باز تیشه زدی به ریشه خویش
زانکه با خویش در عناد توئی

میتوان گفت در بد آوردن
صاحب هرچه اجتهاد توئی

گاه شاهی گهی پرزیدنت
گاه با هر دو در تضاد توئی

گاه داری دکان پر رونق
گه تورم زده، کساد توئی

تازگی هم ندارد این موضوع
اینچنین از زمان ماد توئی

گاه کمبوجیه، گهی کورش
گاه مزدک، گهی قباد توئی

گاه ای هموطن بنی صدری
عالم علم اقتصاد توئی

هاشمی میشوی پس از چندی
عامل دزدی و فساد توئی

میشوی خاتمی دو روز دگر
شیخ خائن به اعتماد توئی

می نشینی به جای خامنه ای
تنگ ذهن و دهن گشاد توئی ....

دائماً ظلم میرود بر تو
گرچه دنبال عدل و داد توئی

هرچه بر تو رسیده از خود توست
آن عقابی که اوفتاد توئی

سوخت ماتحت تو ز آتش تو
روز و شب در پی پماد توئی ...

انتخابات آمد و دیدم
کنف حوزه و ستاد توئی

جهل با فقر متحد گردید
مات زینگونه اتحاد توئی

باز رودست خوردی از امت
منتر خلق بی سواد توئی

ترک کن این فریب خوردن را
گر گرفتار اعتیاد توئی

میروی مثل برگ گل با باد!
گرچه نه عضو حزب باد توئی ....


هموطن! من شریک ِ جرم تو ام
نه گمان کن در انفراد توئی

از« تو» البته که مراد منم
از«من» البته که مراد توئی

چون نباشد مرا تحمل نقد
هدفم بهر انتقاد توئی!

این همه ، انتقاد از خود بود
که درین رشته اوستاد توئی

پس ببخشا اگر زیادی شد
چشم پوش از کم و زیاد توئی ...
مرداد 84

نظر های شما (0)     
 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی