بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

جمعه 28 مرداد 1384

ضمناً در جريان انتخابات اخير معلوم شد که دولت آبادي نان را به نرخ روز ميخورد، کيارستمي بيسکوئيت را !


نظر های شما (0)     
 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی