بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 1 شهريور 1384

روزي يک رباعي - سه شنبه (7)

حلال زاده!
ديدم که يکي به زير پتک و تبر است
مشتش به دهان و اره اش بر کمر است
گفتم ز چه اينهمه بلايش به سر است؟
گفتند مدافع حقوق بشر است!

نظر های شما (0)     
 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی