بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

چهارشنبه 12 مرداد 1384

از اين فرياد تا آن فرياد

فيلم نيم ساعته از اين فرياد تا آن فرياد ساخته پانته آ بهرامي را در سمينار سراسري زندانيان سياسي ديدم. دلم ميخواهد شما هم حداقل چند لحظه آن را ببينيد.
من نميدانستم با «زيبائي» هم ميشود درد را تصوير کرد. (البته ميدانستم. دارم تواضع ميکنم.)
دست پانته آ و روي مهرداد عزيزم را ميبوسم.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی