بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

چهارشنبه 26 مرداد 1384

روزي يک رباعي (2)

..................................... رباعي امروز - پنجشنبه

گلايه زنداني سياسي
در زير شکنجه آنکه شَل شد پَل شد
ميگفت عجب مشکل مردم حل شد!
ما ديده نميشويم و گنجي هم نيست
يکباره بگويند اوين منحل شد!

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی