بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

يكشنبه 16 مرداد 1390

احکام استمنا در رمضان به فتوای رهبری

از آرشیو اصغرآقا برای کسانی که قبلاً نخوانده اند و مؤمنینی که بدون اذن رهبری استمنا نمیکنند.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی