بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 19 فروردين 1382

خوشا افتادن صدام و آل اش

بعضي دوستان ميخواهند از اينجا « لينک » بگذارم به سايت يا وبلاگ شان. من هم هميشه جواب داده ام که بلد نيستم ولي حالا مي توانم از همينجا که معرفي ميکنم وصلش کنم که با يک کليک بروند آنجا )
بنابر اين دوستاني که قبلاً جواب رد گرفته اند دوباره بفرستند. مي بخشيد. من در خدمتم اما خودم وقت نميکنم بروم سايت و وبلاگ شان را ببينم.
اين سايت مال یکي از طنزنويسان برجسته ي مقيم ايران است: آقاي نصرآبادي. يکي از علاقمندان ايشان خواسته لينک بدهيم. با کمال افتخار:
www.sokhan.com/zarooee
اميدوارم درست وصلش کرده باشم.

سروده ي تازه

خوشا افتادن صدام و آل اش .............. ولي نه جنگ و وحشت در قبال اش

به دست بوش اگر بايد بيفتد ....... .......خداوندا نگهدار از زوال اش

به صحرا گرگ هاري حمله کرده ....... که ميسوزد دل از بهر شغال اش

شنيدي دفع فاسد را به افسد؟............. ببين! اين نيز مصداق اش ، مثال اش

بلرزد دل ز بمباران بغداد .......... ...... چو بيند کشته هاي بچه سال اش

کسي که حامي بوش است و جنگ اش ........ شرف را برده از رو ، خوش به حال اش

چو نوري زاده مزدور حقيري ......... مگر خوش باشد از قتل و قتال اش

شنيدم داد فتوا آيت الله ................. .که بايد بيطرف شد ، بي خيال اش

بگو با آيت الله تشيع ........ « بلر » آماده فرموده مدال اش .....
............

اين سروده را همينجا رها ميکنم. دوستان ميگويند وقتي نام کسي را در سروده ات ميآوري يا او را به اندازه ي کار خود بزرگ ميکني يا کار خودت را قدر او کوچک ميکني. من از هر دو حال پروا ندارم. حقيقت ، بالاي ملاحظات و ادبيات و حتي وزن و قافيه !! قرار دارد.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی