بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

چهارشنبه 22 مرداد 1382

سلام پنجشنبه نامهَ امام مرحول

سلام پنجشنبه

نامهَ امام مرحول به نوه ناخلف
خواندید مقاله آقای عرفانی را؟
توی اینترنت و بیرون آن نویسنده و مفسر زیاد است. یکی از یکی
ترگل و ورگل تر. باچه عکس هائی! یا چه تصویرهائی در تلویزیون
و چه صداهائی در رادیو.

اینها مهم ترین حرفشان توی این سالها همان حرف علیرضا نوری
زاده است که رژیم جون قربونت برم چند دفعه بگم؟ این کارها رو
نکن میفتی!!... به نفعت نیست! به نفع اسلام هم نیست!

اینست که یک مطلبی که آدم میخواند با نگاه تمیز و اندیشهَ شریف،
دلش میخواهد بقیه هم بخوانند بلکه به جمع معدودمان (یا اقلیت مان)
کسی اضافه شود.

حالا اگر دیروز پریروز مقاله آقای عرفانی را خوانده اید
(سلام 3شنبه را ببینید همین پائین) جایزه تان < نامهَ امام مرحول
به نوهَ ناخلف
> است که به خاطر مشکلات (واقعاً) فنی ، امانتاً در
سایت <گویا> مهمان ناخوانده شده.
در بخش "تازه ها" ی گویادات کام است.

news.gooya.com/2003/08/13/1308-q-12.php
(مطمئن از این لینک نیستم. خودتان زحمتش را بکشید اگر نشد)
***
دو هفته است ایمیل ما اصلاً کار نمیکند. اگر کار خیلی واجبی
بود به هاتمیل بزنید.

Hadi_khorsandi@hotmail.com

فعلاً ...

--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی