بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

جمعه 15 خرداد 1383

عمامه ها را بالاتر بگذاريد

عمامه ها را بالاتر بگذاريد

اول دو تا لينک، يکي سياسي و روشنگر و جدي و يکي جدي تر (طنز)
پيشتر سايت طنز عبدالقادر بلوچ را هم لينک داده بوديم.
براي دادن لينک سفارشات پذيرفته نميشود تا دلخوري ها بروز نکند و آدم به پشيماني نيفتد.
اينها را شايد انتخاب کرده باشيم. اما اگر کسي تازه شروع کرده در خدمتش هستيم.
http://ir.mondediplo.com/article306.html
http://www.karbafoo.com/satire.htm

نشاني ايميل ما (لطفن حتي الامکان ايميل نزنيد که مجبور به پاسخگوئي نباشيم
و وقت هر دو طرف بماند براي کار مهمتر.)
اين لينکش هم شايد کار نکند، اگر امر واجبي هست، خب تايپش کنيد.

hadi_khorsandi@hotmail.com

يک خبر تأئيد نشده اينکه از سوي مقام معظم رهبري و با موافقت عيسا سحرخيز
آيت الله محسني اژه اي به رياست شرکت گاز منصوب شد.


حراج واقعي
سال هاي اول انقلاب مرتب خبر ميآمد که اوراق شاهنامه و سرستون باستاني و درب قديمي
و کله شير طلائي ....... که از ايران آمده در فلان حراجي غربي به فروش رفت.
در اين سروده – حراج واقعي - که سال 1372 در کتاب «آيه هاي ايراني» آمده هيچ اشاره اي
به حراج دختران و پسران ايراني در ممالک عربي نيامده. آن روز ها هنوز اين «بيزينس»
جا نيفتاده بود و هنوز قرار نبود هواپيماي سلطان برونئي را براي نقل و انتقال رهبر و بيتش
خريداري کنند! حقا که بايد عمامه هاشان را بگذارند بالاتر.

حراج واقعي

خانه ما، درش فروخته شد
شير زرين سرش فروخته شد

از قديم و نديم هرچه که بود
بهتر و بهترش فروخته شد

در نيويورک و لندن و پاريس
باغ ما نوبرش فروخته شد

تابلوي قهوه خانه قنبر
با خود قنبرش فروخته شد

پرده تعزيه به خارج رفت
ساقي کوثرش فروخته شد

خبر بد براي فردوسي
دستک و دفترش فروخته شد

دفترش را ورق ورق کردند
گل ما پرپرش فروخته شد

اولش در حراج رستم رفت
بعد زال زرش فروخته شد

خورد چکش به روي ميز حراج
رخش با مهترش فروخته شد

گيو با سام و تور با ايرج
سلم با لشکرش فروخته شد

کاوياني درفش رفت از دست
پتک آهنگرش فروخته شد

شاهنامه که آخرش خوش بود
اول و آخرش فروخته شد

آش با جاش رفت در ايران
حزب با رهبرش فروخته شد

پير افتاده عبادتگر
پير و پيغمبرش فروخته شد

اصل دعوا لحاف ملا بود
بعد دعوا خرش فروخته شد

همه اينها بگو فداي سرت
خلق ما باورش فروخته شد

(حالا بايد يک بيت اضافه کرد)
ملتي زير بيرق اسلام
پسر و دخترش فروخته شد

--------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی