بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 25 دي 1397

دزدی تازه شرکت کتاب دزد

Ketab%20Mafan2.jpg
مژده مژده، بشارت، بشارت!
-----------------------
نسخه جعلی کتاب من رونمائی شد!

مسعود مافان مدیر نشر باران در سوئد، که در این سی چهل سال ده ها کتاب از اهالی علم و ادب در تبعید منتشر کرده، اعلام کرد که نسخه جعلی کتاب «یادداشت های مشکوک علم» در لس آنجلس، عرضه شده است!
این کتاب را «شرکت کتاب» با جلد نازک و صحافی نازل در نشریه خود، «ایرانشهر» تبلیغ کرده است. بیژن خلیلی مدیر شرکت کتاب، تنها نسخ معدودی کتاب اصلی را از توزیع کننده رسمی این کتاب در لس آنجلس، خریداری کرد اما بعد به تبلیغ وسیع برای فروش کتاب جعلی پرداخت.

ناشر کتاب - نشر باران - موارد بارز جعلی بودن کتاب عرضه شده توسط شرکت کتاب را، چنین فهرست کرده است:

۱ - کتاب جعلی جلد شومیز دارد. (سافت-کاور)- کتاب اصلی جلد مقوائی کلفت دارد. (هارد- کاور)
۲ - در کتاب جعلی لبه جلد همسطح کاغذ داخل کتاب است، در صورتی که در نسخه اصلی، لبه جلد کتاب سه میلیمتر بیشتر از کتاب بیرون رفته.
۳ - همچنین بالا و پایین جلد کتاب هم دو میل بیشتر از کاغذ کتاب است که در نسخه شرکت کتاب دقیقا لب به لب است.
۴ - در نسخه اصل، کتاب دوخته شده است و عطف کتاب دارای شیرازه است، اما در عکس تبلیغ شرکت کتاب، از نوع چاپ کپی و صحافی «ته چسب» است.
۵ - در نسخه اصل، پای راست شاه یک تا دو میلیمتر بیشتر از عکس موجود در نسخه شرکت کتاب دیده می شود.
۶ - در نسخه اصلی، فاصله بین عنوان کتاب (که با کلمه یادداشت آغاز میشود) تا عطف بیشتر از یک سانتی متر است، در صورتی که در نسخه شرکت کتاب، این فاصله حدود دو میلیمتر به نظر میرسد.
۷ - پهنای حاشیه طرفین عکس شاه و علم در نسخه شرکت کتاب با هم برابر است. در نسخه اصلی سمت راست بیش از یک سانت بیشتر از سمت چپ است.


 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی