بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

دوشنبه 9 بهمن 1396

طلبه

یکی بود، یکی نبود
زیر چشماش چه کبود
طلبه نشسته بود
زار و زار گریه میکردش طلبه
بلاتشبیه، مث ابرای باهار گریه میکردش طلبه

- طلبه ی خاک تو سر - خور و خوابت مث خر
چی شده عر میزنی - جزّ جیگر میزنی
طلبه هیچچی نمیگفت

زار و زار گریه میکردش طلبه
بلاتشبیه مث ابرای باهار گریه میکردش طلبه

- طلبه ی خاک تو گور - گردنت سفت و قطور
نون میخوای، آب میخوای؟ - صیغه ی ناب میخوای؟
یار با وضو میخوای؟ - عشق پشت و رومیخوای؟

زار و زار گریه میکردش طلبه
بلاتشبیه، مث ابرای باهار گریه میکردش طلبه

ولی حالا تکونی داد سرشو
یک کمی آهسته کرد عرعرشو
گفت دیگه ذلّه شدم - ذلیل الملّه شدم
تو خیابونای شهر - زندگیمون شده زهر
تف و فحش و متلک - گاهی هم یه فصل کتک

مث سابق کسی هم پول نمیده به حوزه ها
به ابولفضل برکت نیس دیگه توی روضه ها
پولای گنده رو آیات عُظام برمیدارن
ارث خرس میبرنو سهم امام برمیدارن
با جت اختصاصی میرن نجف یا کربلا
بنز ضدگلوله سوار میشن میرن خلا
این وسط ما منتریم - طلّاب خاک تو سریم

طلبه گریه میکرد زار میزد
خودشو بر در و دیوار میزد

- طلبه میخوای سرت گرم باشه؟
زیر کونت کوسن نرم باشه؟
صاحاب منبر چل پله بشی؟
جون عمه ت وجیه الملّه بشی؟
خب برو پیش ائمه به پناه
بکنن وضعتو فوری روبراه
تو که رابطه ت درسته باهاشون
واردی به کوفه و کربلاشون
بگو حضرت علی - اون امام اولی
سوار خر مرادت بکنه - صاحب عقل و سوادت بکنه
بهت آبرو بده شرف بده - به خر مرادتم علف بده

از شهید کربلا بخواه بهت حال بده
هی بهت وقفی بده، نذری بده، مال بده
طلبه دردتو با حضرت عباس بگو
برو دور حرمش هرچی دلت خواس بگو
بگو زین العابدین دردتورو دوا کنه
بگو باب الحوائج حاجتتو روا کنه
بگو بت امام حسین ویزای کربلا بده
بگو بت امام رضا یک چمدون طلا بده

زار و زار گریه میکردش طلبه
بلاتشبیه، مث ابرای باهار گریه میکردش طلبه

- چرا دس به دامن زینب کبرا نمیشی؟
طالب معجزه ی حضرت زهرا نمیشی؟
طلبه بپّا که از شدت غم دق نکنی
غفلت از لطف امام جعفر صادق نکنی
خوبه زودتر به همه کارهای لازم برسی
خدمت بیت امام موسای کاظم برسی
به امامای عزیز حرفای منطقی بگی
به امام نقی بگی، به امام تقی بگی
بگو با معجزه شون کمک کنن
از تو رفع ستم و کتک کنن

طلبه گفت که چه کشکی، چه امامی، چی میگین؟
قصه ی معجزه ی ائمه رو با کی میگین؟
حرف معجزه کرامات چی چیه؟
اینهمه جهل و خرافات چی چیه؟
اینارو ما خودمون رواج میدیم
بیخودی به این ائمه باج میدیم
در عمل معجزه رو ما میکنیم
که یه مشت مِیتّو احیا میکنیم
اونا با معجزه ی آخوند و شیخ و طلبه
میکنن به مغز یک عده خرافی غلبه
اماما زندگیِ دوباره رو مدیون مان
اگه در کربلا پیداشون میشه، مهمون مان!
همه ابزارمونن - رونق کارمونن
ما به اونها جون میدیم - همه جور فرمون میدیم

زار و زار گریه میکردش طلبه
مث ابرای باهار گریه میکردش طلبه


- طلبه، یکی که حیّ و حاضره
به همه اوضاع عالم ناظره
غافل از مرحمت مهدی موعودی چرا؟
بیخیالِ امام زنده و موجودی چرا؟
میکنه حضرت مهدی همه چیزو رو به راه
بیشتر از هزار سال تجربه داره ته چاه!
پس برس خدمتشون بوسه بزن دستشونو
نشی دلخور اگه اینجوری کنن شستشونو!
فکر بیلّاخو نکن، بروت نیار، تقیّه کن
خودتو تو جمکران همصدای بقیّه کن

طلبه گفت ولی من با این چیزا خر نمیشم
دستخوش خرافه و جهل مکرر نمیشم
اینارو ما خودمون وارد دستور میکنیم
توی حوزه واسشون سناریو جور میکنیم
جمکران ساخت همین اواخره
خودمون هلش میدادیم که بره
اینا نوندونی ماس، باور و اعتقاد که نیس
مارو که عقیده بر امامت و معاد که نیس
دین و مذهب واسه ما خورد و خوراکه، نون و آب
پیش ما امام حسین، قیمه پلو، چلوکباب
میشه حضرت علی سوسیس و کالباس واسه ما
مکدونالده مثلن حضرت عباس واسه ما
کنتاکی فراید چیکن حضرت زهرارو میگیم
ساندویچ فلافل زینب کبرارو میگیم
پیتزا هم سهم امام جعفر صادق میمونه
ولی افسوس همه شون با قید «سابق» میمونه

دیگه حالا کار این رستورانا کساد شده
پنداری امت ما شعورشون زیاد شده
دیگه پول نذر شهید کربلا هم نمیدن
غذا هیچچی، بابت کوکاکولا هم نمیدن
روی انگشت وسطی حرمت و احترام ماس!
شستشون نذر و حواله به فلان امام ماس!
تا عبا عمامه مون پیدا میشه
سر ابراز محبت وا میشه
تف و فحش و متلک - گاهی هم یه فصل کتک

زار و زار گریه میکردش طلبه
مث ابرای باهار گریه میکردش طلبه
-----------
یاد شاملو و پریاش

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی