بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 19 دي 1396

ویدیوی تازه

https://www.youtube.com/watch?time_continue=187&v=LmeEqNQxGkg

بَه. دو تا کامنت فحشی زیرش بم داده ن، آدم حظ میکنه .... خواستم اینجا نقلشون کنم، گفتم فوتینا، بذار اقلن خودتون یک کلیکی کرده باشین. (مشغولذمّه یین ویدیو را نگاهی نکنین، فقط فحشهارو بخونین. نامردیه. تازه دلیل فحشهارو هم پیدا نمیکنین اگه اولهاشو نبینین)

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی