بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

جمعه 14 مهر 1396

شعر مقام معظم رهبری برای دختر شطرنجباز

CE49C5HJ00NV0005.jpgدُرسا درخشانی، ۱۹ ساله، قهرمان شطرنج ایران حاضر نشد این گیسوان زیبا را به لچک بکشد. پس پیش از آنکه آقای اعلم الهدا لایحه ی اعدام او را به تصویب لاریجانی، رئیس مجلس اسلامی برساند، دُرساخانم به فدراسیون شطرنج آمریکای دُرساخوار پیوست و عضو تیم شطرنج دانشگاه سنت لوئیز شد.
آمریکایی ها با استقبال ازاین نابغه ی جوان و زیبا، او را روی سرشان گذاشتند. خانم درخشانی میخواهد دنداپزشک شود.
مقام معظم رهبری - که از قدیم طبع شعر داشته - این قطعه را خطاب به او سروده است:
--------------
برای دختر شطرنجباز
--------------
باختی ای دختر شطرنجباز
گرچه شطرنج تو محشر بوده است

نیست ما را مشکلی با مغز تو
مشکل تو مشکل سر بوده است

بی لچک شطرنج میباشد حرام
چونکه دستور پیمبر بوده است

با چنین کار تو خواهر شد به باد
آبروی هرچه خواهر بوده است

تو نمیدانی مگر خون شهید
ناظر نهی یِ ز منکَر بوده است

تو نمیدانی مگر این لیگ در
چارچوب کاپ رهبر بوده است

خاصه انکه روح مرحول امام
در سمی فینال داور بوده است

بی حجابی نیست تنها جرم تو
بلکه از آن نیز بدتر بوده است

هشت تا* سرباز نامحرم ترا
روی صفحه در برابر بوده است

از حراست هم خبر دادند که
اسب شطرنج شما نر بوده است

دست مالیده یکی از خواهران
گفته فیلت هم مذکر بوده است

اولش پنداشته خرطوم اوست
بعد دیده چیز دیگر بوده است

شوی او هم شب زده او را کتک
چونکه غیرتمند شوهر بوده است

این فجایع جملگی زیر سر
تو یکی یکدانه دختر بوده است

پس نپنداری که در امر قضا
قاضی شرع نبی خر بوده است

بر اساس ماده های منکرات
میشوی اخراج، ما هم کیش و مات!

سیدعلی خامنه ای، دامت برکاته (م.م.ر)
------------------
* هشت سرباز خودش محرم حساب شده اند.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی