بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

پنجشنبه 6 مهر 1396

کفش صورتی

کفش صورتی
از زبان آزیتای کوچولو:
----------------
در کارخانه ای که پدر کار میکند
جای حقوق، کارگران را کتک زدند
خارج ز وقت هم پدرم کار کرده بود
حق اضافه کار، اضافه دو چک زدند!

بابا! بدون ناله بیا پیش دخترت
من باز بی خیال شدم رخت و کفش را
خواهم نه دامن گلی و کفش صورتی
نه آن رخ تکیده ی سرخ و بنفش را!

بابا! به کارخانه نکن صحبت از حقوق
مادر نشسته و نگران چشم بر در است
از بهر پانسمان تو آماده ایم ما
اما کتک نخورده بیایی که بهتر است!
------------
هادی - ۵ مهر ۱۳۹۶- ۲۷ سپتامبر

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی