بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

يكشنبه 3 بهمن 1395

هلاکت

از خبرها دور بودم بیست و چهار ساعتی. الان ممد سِفریان عزیز گفت آقای رضا پهلوی از لغت «هلاکت» برای کشته شدگان در آتش سوزی پلاسکو استفاده کرده و مردم فحشش داده اند. گفتم ممدجان آن مردم، غمزده و دلسوخته هستند و ضمناَ زبان ندان. رضا پهلوی بهترین واژه را به کار برده. آن نازنینان در آتش مهلک و زیر آوار مهلک، هلاک شدند. حیف.

باز این بیت سعدی برای آتش نشانان به هلاکت رسیده:
خاکی از مردم بماند در جهان
وز وجود عاشقان، خاکستری

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی