بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

چهارشنبه 15 دي 1395

انشای منظوم طفل معصوم

انشای منظوم طفل معصوم
---------------
عاقبت من هم به حزب الله یاری میکنم
خویش را در راه اسلام انتحاری میکنم

از همینجا میکنم پرواز تا ناف بهشت
در فرودگاه از ملائک خواستگاری میکنم

بعد طبق گفته ی آموزگار مکتبی
ده دقیقه ده دقیقه صیغه جاری میکنم

صبح جمعه تخم طاووس بهشتی میخورم
ظهر شنبه میل آبگوشت قناری میکنم

هرچه قدّیس است و پیغمبر صداشان میزنم
با موبایلم فکر عکس یادگاری میکنم

با جوک سکسی حسابی شمع مجلس میشوم
گرچه مریم را از این مجلس فراری میکنم

گر شبی پیشم بماند، با شگردی آشنا)
(راحتش از اضطراب بارداری میکنم

چون حرام این جهانی هست در آنجا حلال
خوشدلی را جانشین سوگواری میکنم

تخته نردی میزنم یک دست و جبرائیل را
با دو تا سگمارس غرق شرمساری میکنم

چند تا قرص از متادون های زین العابدین
نصف شب میدزدم و رفع خماری میکنم
***
نمره ی من بیست شد در درس تعلیمات دین
چونکه ماهانه به دین خدمتگزاری میکنم

میزنم هم سینه هم زنجیر در ماه عزا
ماه روزه امتناع از روزه خواری میکنم

میدهم روحیّه آدم های کارتن خواب را
جنگ با هر شکلی از سرمایه داری میکنم

گورخوابان را کنم تشویق در اعماق گور
کم کمک از بهر آنها فکر قاری میکنم

با همین علمی که توی مدرسه آموختم
فعلن از اسلام نابم پاسداری میکنم

بود اگر آقامعلم جزو ضدانقلاب
قصد بر لو دادنش تا برکناری میکنم

بهر یک پست مناسب مثل قاضی-بازجو
توی زندان های کشور، پافشاری میکنم

بار دانش دارم و شغلی اگر پیدا نشد
در مدارس میروم آموزگاری میکنم
--------------------
#هادی_خرسندی
@HadigramHadigram

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی