بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 16 شهريور 1395

عاشقان را بگذارید ....

عاشقان را بگذارید ....
---------------
عاشقان را بگذارید که باهم باشند
به ائمه بسپارید که آدم باشند

عاشقان را بگذارید که بی عقد و نکاح
بهم آمیخته و درهم و برهم باشند

عاشقان را بگذارید بچسبند بهم
دو به دو راهی اعماق جهنم باشند

عاشقان را بگذارید که یک بعد از ظهر
پی احقاق همان حق مسلم باشند

عاشقان را بگذارید که در جبهه ی عشق
لزج و لخت و پتی، خط مقدم باشند

عاشقان را بگذارید که مشغول شوند
بی خیال رمضان یا که محرّم باشند

عاشقان را بگذارید که دزدی دزدی
چند ساعت بری از غصه و ماتم باشند

پسران از طرفی یوسف نجار شوند
دختران از طرفی حضرت مریم باشند

عاشقان را بگذارید به یک آی لاو یو
صیغه ی عشق بخوانند که محرم باشند

عاشقان را بگذارید حماسی بشوند
تالی سکسی تهمینه و رستم باشند

عاشقان را بگذارید که آزادی را
هوس انگیزترین بیرق و پرچم باشند

عاشقان را بگذارید که بی سرخر شرع
نفسی تازه کنند و خوش و خرم باشند

به ائمه بسپارید که در مکتب عشق
پی آزار جوانان وطن کم باشند

عشق اگر لطمه زند مذهبشان را، باید
علما در پی یک مذهب محکم باشند
--------------------
۱۶ شهریور ۹۵ - ۶ سپتامبر

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی