بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

چهارشنبه 10 شهريور 1395

سلف سرویس خرسندی

سلف سرویس خرسندی
-------------
تا که ارباب خود، غلام خودم
راضی از رتبه و مقام خودم

رعیت پادشاه خویشتنم
گشته دعوت به بارعام خودم

فارغم از حدیث دانه و دام
کفتر جلد پشت بام خودم

دین و مذهب نمیکنم باور
پایبندم به احترام خودم

گور بابای اول آخرشان
من خودم حضرت و امام خودم

من خدایم بدون پیغمبر
که خودم میبرم پیام خودم

گو نخواند کسی سرودم را
من خودم عاشق کلام خودم

به پسند کسان ندارم کار
نکشم دست از مرام خودم

هرکجا صحبت دموکراسی ست
میدوم بهر ثبت نام خودم

السلام و علیک یا هادی
زنده زنده شهید آزادی!
----------------
هشتم شهریور ۹۵

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی