بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

چهارشنبه 11 شهريور 1394

سینه زنان شاه دین در شب شعر رهبری

سینه زنان شاه دین در شب شعر رهبری
نقل: «....خانم‌ها ایستاده صحبت می‌کنند. بچه‌های اجرایی می‌روند و می‌آیند. یک نفر دفترها و کتاب‌های میهمانان را با خودش می‌آورد. شعرا می‌روند سراغ کتاب و دفترشان و باز صف‌ها به هم می‌خورد. یکنفر شوخی می‌کند که: یکی خوبش را برای ما سوا کن. همان که یک بغل کتاب با خودش آورده بود، این بار یک بغل نامه می‌آورد که باز جماعت برای پیدا کردن مال خودشان جاکن می‌شوند. نامه‌ها زیاد است و در این زیاد بودن سه نکته دم دستی: اول اینکه در خیلی موارد مشکلی هست که باید حل شود. دوم اینکه راه حل مشکل، در یک جایی مشکل دارد که به صورت معمول حل نمی‌شود و سوم اینکه این جماعت به خوانده شدن نامه‌هایشان اطمینان و امید فراوان دارند .... » نقل تمام.
گرفته شده از: گزارشی از متن و حاشیه دیدار شعرا با رهبر انقلاب. - نقل از سایت رسمی آقای خامنه ای

نتیجه: کتاب ها و دفترهای شاعران قبلاَ بررسی میشود. ضمنا هر شاعری یک نامه هم برای رفع مشکلش می آورد که خوانده می شود و پس آورده می شود! که البته هیچکدامش ربط مستقیم به ترجیع بند ما ندارد.

***

شعر، شکسته و حزین در شب شعر رهبری
به ابتذال شد قرین در شب شعر رهبری
قبول اگر نمیکنی که شعر ما شهید شد
بیا بیا خودت ببین در شب شعر رهبری
خوش آمدین خوش آمدین در شب شعر رهبری
سینه زنان شاه دین در شب شعر رهبری

در شب شعر رهبری غزل اسیر درد شد
در شب شعر رهبری رنگ قصیده زرد شد
دعوت زور-زورکی شده بلای جانشان
خوشا به حال شعرنو، کزین میانه طرد شد
حالت مابقی غمین در شب شعر رهبری
سینه زنان شاه دین در شب شعر رهبری

رباعی آمده پکر که جان رسیده بر لبم
چکامه میزند به سر، که واقعا معذبم
هُق بزند دوبیتی و ناله کند ز دیپرشن
عزا گرفته مثنوی: خاک به سر شدم ببم
گرفته ام سه آفرین در شب شعر رهبری
سینه زنان شاه دین در شب شعر رهبری

دمر فتاده رودکی بریده خنده طاقتش
خنده ندارد این عزا، خواجه کند ملامتش
عبید فحش میدهد به اول آخر همه
سعدی از این مشاعره ر فع شده سلامتش
گریه کند ابن یمین در شب شعر رهبری
سینه زنان شاه دین در شب شعر رهبری

ز ره رسیده شاعری کتاب داده زیر چاپ
امیدش اینکه رهبری دهد به او مدال و کاپ
تملق از کلام او مزاحم فضا شده
!برای مالش آمده شاعر فیزیوتراپ
!شعر شده ست وازلین در شب شعر رهبری
سینه زنان شاه دین در شب شعر رهبری

شاعره ای سبیل دار آمده با رباعی اش
در گله از زمانه و اینهمه بیوفائی اش
مگر خدا کمک کند به عقده های جان او
که بد به صورتش زده غصه ی بی جماعی اش
بگو ایاک نستعین در شب شعر رهبری
سینه زنان شاه دین در شب شعر رهبری

آمده قصاب محل، شاکر و شاد و شادمان
کلام چرب دارد و شعر بدون استخوان
دو بیت پر تملق اش خنده دهد به حاضران
یکی به وصف رهبر و یکی به وصف دنبلان
!چه بیت های دلنشین در شب شعر رهبری
سینه زنان شاه دین در شب شعر رهبری

نشسته است رهبری افاده ها طبق طبق
در به غریبه بسته و خیل خودی به وق و وق
ز شعر بادکوبه ای یاد نمیکند کسی
مگر که آرزو کند فنای هرچه حرف حق
به حق رب العالمین در شب شعر رهبری
سینه زنان شاه دین در شب شعر رهبری

درود خلق بر شما شاعرکان مرد و زن
!مفتخر است از شما شوهر مادر وطن
!جدا ز حلقه ی شما هالوی حبس آشیان
اسیر شعر خود شده مرد شجاع خوش سخن
بود به قلعه ی اوین در شب شعر رهبری
سینه زنان شاه دین در شب شعر رهبری

ــــــــــــــــــ
فیسبوک آزاد هادی خرسندی:
https://www.facebook.com/pages/Hadi-Khorsandi/247819131902635

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی