بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 6 دي 1393

در استکهلم و یوتوبوری

سه شنبه ۶ ژانویه - ۷ تا ۹
دادگاه خواهر شیرین عبادی (کلیک)
در مجللترین و قدیمی ترین تآتر استکهلم
بلیت ۲۴۰ ، بازنشسته ها ۱۸۰ و دوستان فرهنگ ۱۹۰ کرون سوئد.
برای تهیه بلیت با تآتر تماس بگیرید.
اطلاعات بیشتر را از دوستمان آقا کاموس بخواهید:
۲۶۸ ۹۳۰ ۰۴ ۰۷
SODRAW.jpg

Goteborgw.jpg

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی