بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 28 تير 1393

اتوبیوگرافی بچه ی فلسطینی

اتوبیوگرافی بچه ی فلسطینی
-----------------
گویند مرا چو زاد مادر
صد بار ز غصه مردن آموخت

از دیدن وضع خانواده
گرییدن و رنج بردن آموخت

از شدت فقر و بینوائی
یک وعده غذا نخوردن آموخت

هر روز و شبی که زنده ماندم
پر پر زدن و شمردن آموخت

آنگاه ز حمله ی هوائی
افتادن و جان سپردن آموخت

البته که پنج بیت کافیست
این اِندِ اتوبیوگرافیست!
--------------

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی