بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

جمعه 27 تير 1393

مجلس افطاری آقای اوباما

گر مسلمانی از اینست که حافظ دارد ....
------------------------
--
367767_473.jpg

مجلس افطاری آقای اوباما در کاخ سفید، رمضان امسال
-----------------------------------
چه خوب است احترام به عقیده و ایمان دیگران
چه نیک است عبادت دیگران را پاس داشتن
و در ادای آن مشارکت کردن
به شرط آنکه:
بوی نفت ندهد!
بوی خون ندهد!
و بوی گند سیاست ندهد!

الله اکبر اوباما .... الله اکبر

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی